Вівторок, 17.09.2019
Судилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Меню сайту
ТОР-5 новин
«Моя співуча пір’їнка»
Тиждень біології у школі
"З вогнем не жартуй!"
ТВОРЧИЙ ЗВІТ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ
Колективний договір
Корисні лінки
Шепетівський райво
ХОІППО
Освітній портал Хмельниччини
Обласні олімпіади
ХОЦНТТУМ
УЦОЯО
РМЦ I*EARN-Україна
Острів знань
Сайт Міністерства освіти і науки молоді і спорту України
Сайт Педагогічна преса
Статистика
Rambler's Top100
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні нас відвідали
Головна » 2011 » Листопад » 17 » Колективний договір
23:24
Колективний договір
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визнаючи Угоду локальним правовим актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, сторони домовились про наступне:
Угоду укладено на період з 2011 – 2012 років.
Угода схвалена загальними зборами трудового колективу і набуває чинності з дня його підписання.
Угода діє до прийняття нової.
Сторонами Угоди є:- керівник Судилківської ЗОШ I-III ст. Гордійчук М.М., який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;- профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України, ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників Судилківської ЗОШ I-III ст у галузі виробництва, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.
Керівник Судилківської ЗОШ I-III ст. визначає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Судилківської ЗОШ I-III ст. в колективних переговорах.
Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання Угоди, внесення змін і доповнень до неї, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
Угода укладена згідно з чинним законодавством, Галузевою, регіональною Угодою.
Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим комітетом.
Дія Угоди поширюється на всіх працівників установи.
Дію Угоди може бути припинено, а зміст змінено лише за взаємною домовленістю Сторін. Зміни і доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін с обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.
Зміни та доповнення до Угоди вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективної Угоди, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) працівників.
Жодна із сторін, що уклали колективну Угоду, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Угоди або припиняють їх виконання.
Переговори щодо укладання нової Угоди на наступний термін починаються не пізніше як за 3 місяці до закінчення строку дії попередньої Угоди.
Після підписання Угода подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади.
Після реєстрації у двотижневий термін Угода доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

РОЗДІЛ ІІ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Керівник зобов’язується:
Забезпечити ефективну діяльність Судилківської ЗОШ I-III ст., виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання спеціальних коштів для підвищення результативності роботи Судилківської ЗОШ I-III ст., поліпшення становища працівників.
Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Судилківської ЗОШ I-III ст., створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
Застосувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т. п.
Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників установи.
Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).
Не застосовувати контрактну форму трудового договору крім випадків, передбачених чинним законодавством, та у разі, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансових можливостей.
Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даної Угоди.
Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством (ст.43 КЗпП України).
Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності або штату здійснювати лише після закінчення навчального року.
У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови Угоди з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України «Про охорону праці»).
Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на 5 років ) підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових, тощо).
Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням з профспілковим комітетом. (Додаток №1).
Надавати вільний від навчальних занять день для методичної роботи керівникам методичних комісій і вчителям за погодженням з адміністрацією школи, іншим працівникам, в т. ч. похилого віку, тощо.
Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.

Профком зобов’язується:
Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.
Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Керівник зобов’язується:
Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом не пізніше як за 3 місяці до здійснення цих заходів (п. 4.1.8. Галузевої угоди).
Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених Угодою.
Не допускати економічно не обґрунтованого скорочення класів, груп, робочих місць.
При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України):- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.;- повідомляти не пізніше, як за 2 місяці у письмовій формі державну службу зайнятості (п. 5 ст.20 Закону України «Про зайнятість»);- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.
Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (в межах робочого часу) для пошуку нової роботи.

Профспілковий комітет зобов’язується:
Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством.
Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України.
Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3-х років (до 6-ти років – ч. 2 ст. 149 КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини віком до 15 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України).
Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Сторони домовились,

що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:
- особам перед пенсійного віку;
- працівникам, в сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних тощо.

РОЗДІЛ ІV.РОБОЧИЙ ЧАС, РЕЖИМ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Керівник зобов’язується:
Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.
У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.
Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством (ст.107 КЗпП України).
Запроваджувати підсумковий облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (чергових, сторожів, тощо).
Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.
Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.
Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
Розподіл навчального навантаження здійснюється за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.
Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними розмірами. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів з дотриманням норм чинного законодавства (п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення довіреного їм майна.
Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі.
Затверджувати кошториси доходів та видатків, а також штатний розпис навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Профком зобов’язується:
Здійснювати контроль за дотриманням законодавчих та нормативних актів з питань нормування праці.
Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників.

РОЗДІЛ V. ОПЛАТА ПРАЦІ

Керівник зобов’язується:
Забезпечити в установі гласність умов праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.
Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні двічі на місяць у терміни до 10 та 20 числа кожного місяця.
При збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.
Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України та ст. 21 Закону України «Про відпустки».).
У випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки, затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України).
При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належать до виплати (ст.110 КЗпП України).
Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.
Забезпечити оплату праці за заміну тимчасово відсутніх працівників у зв’язку з їх відпусткою (п. 6.1.12 Галузевої угоди).
Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних та інших працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації з дотриманням при цьому вимог чинного законодавства.
Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації,(відповідно до п. 76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти) виплачувати до кінця навчального року:- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку – заробітну плату за фактичну кількість годин;- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку – заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;- у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.
Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).
Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань (п. 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
Передбачити у кошторисі установи:- видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників в розмірі не менше 2% планового фонду заробітної плати (п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти);- видатки та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість в роботі (п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001р.
№ 134, п.52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, додаток № 2.).
Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту», додаток № 3,4).
Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі посадового окладу відповідно до положення, погодженого з профкомом (додаток № 3).
Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період відпусток, а також у інших випадках її збереження згідно з чинним законодавством з дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (щодо застосування коригуючи коефіцієнтів).
Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.6.2.4. Галузевої угоди).
Нічним вважається час з 10 годин вечора до 6 годин ранку.
Оплату лікарняних листів і днів побутових травм здійснювати у відповідності з діючим законодавством.
Виплачувати винагороди за результатами роботи і надбавки за вислугу років відповідно до порядку, установленого в цій Угоді (додаток № 5.6).
Працівникам, які знаходились у відрядженні в період підвищення ставок і посадових окладів, середня заробітна плата коригується на коефіцієнт їх підвищення.
Вчителів-призерів обласних та республіканських конкурсів, міжнародних програм та семінарів преміювати 1 раз на рік у розмірі посадового окладу, за рахунок економії заробітної плати.
Забезпечувати своєчасне проведення протягом року індексації грошових доходів працівників навчальних закладів міста у зв'язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.
Постійно здійснювати виплату заробітної плати за роботу в святкові вихідні дні у подвійному розмірі згідно ст.107 КЗпП України.

Профком зобов’язується:
Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань з оплати праці.
Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством, осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудовим суперечкам (ст. 226 КЗпП України).
Адміністрації школи і профспілковому комітету передбачити можливість преміювання секретаря школи, а також техпрацівників, які приймали активну участь у ремонтних роботах школи за рахунок економії фонду оплати праці за підсумками навчального року.

РОЗДІЛ VІ. ОХОРОНА ПРАЦІ

Керівник зобов’язується:
Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти України від 21 листопада 2002 року №229 - IV керівнику закладу забезпечити нагляд за технічним станом будівлі закладу з метою попередження нещасних випадків і аварій.
Встановити строк звільнення (1 день на тиждень, 1 годину щодня тощо) уповноважених з питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов’язків.
Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.
Інформувати працівників школи з питань санітарно-гігієнічних норм, засобів індивідуального захисту.
Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.
Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплачувати потерпілому (членам сім’ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст.11 Закону України «Про охорону праці».
Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст.9 Закону України «Про охорону праці»).
Проводити розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001року № 270 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру».
Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
Провести атестацію робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. № 442) в 2012 році.
Забезпечити кабінети, куточки з охорони праці технічними засобами навчання, засобами агітації і пропаганди, плакатами, пам’ятками і т.д.
Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень (зазначити, які приміщення планується відремонтувати, обладнати, перебудувати).
Надавати працівникам, зайнятим на роботах з несприятливих умовах праці додаткові пільги та компенсації (ст.7 Закону «Про охорону праці»).
Не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд без поважних причин.

Профком зобов’язується:
Встановити контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці. Проводити навчання активу з цих питань.
Встановити контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.
Організувати контроль та сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань щодо охорони праці.
Виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

РОЗДІЛ VІІ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Керівник зобов’язується:
Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 15 січня поточного року і доводити до відома працівників.( Додаток №7)
Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України «Про відпустки»).
На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж передбачено графіком, період у випадках:- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 10, 21 Закону України «Про відпустки»).
У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997року № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».
Надавати відпустку (або її частину) педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).
Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда до 18 років, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері ( у тому числі й у разі тривалого перебування матерів у лікувальному закладі) надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 ( десять) календарних днів без врахування вихідних, а за наявністю декількох підстав – 17 ( сімнадцять) календарних днів згідно ст. 19 Закону України
У разі звільнення працівника забезпечує виплату грошової компенсації за всі дні невикористаної попередні роки такої відпустки.
Надавати 3 дні в канікулярний час у вигляді відгулів як заохочення працівникам, котрі протягом календарного року не перебували на бюлетені з тимчасової непрацездатності чи довідці.
Голові профкому школи надавати методичний день (вівторок) у зв’язку з проведенням навчання міськкомом профспілки та в один із канікулярних періодів 6 оплачуваних днів за виконання громадських обов’язків по соціальному захисту працівників, відповідно до ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).
Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими і несприятливими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та зайнятості працівників в цих умовах. (Додаток № 8, № 9).
Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів. (додаток № 10,11).
Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.

РОЗДІЛ VІІІ. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

Керівник зобов’язується:
У разі захворювання педагогічних працівників або тимчасового переведення на іншу роботу, зберігати за ними попередній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 Закону України «Про освіту»).
По можливості створити в загальноосвітній школі кімнату психологічного розвантаження та відпочинку.
Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для призначення пенсій працівникам.
Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
Проводити постійну роботу з правового навчання працівників із залученням представників правозахисних та інших організацій в галузі права.

Профком зобов’язується:
Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які стоять на обліку у профспілкових організаціях.
Організувати проведення лекцій, зустрічей із спеціалістами щодо нетрадиційних методів лікування.

РОЗДІЛ ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Керівник зобов’язується:
Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
Не застосовувати до працівників, обраних до складу профкому, дисциплінарних стягнень без погодженням з райво профспілки.
Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди з райво профспілки.
Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, мед.кабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.
Надавати в тижневий термін на вимогу профспілкової сторони відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання Угоди, соціально-економічних прав працівників та розвитку школи, як це передбачено ст. 45 Закону України «Про професійні спілки».

РОЗДІЛ Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

Сторони зобов’язуються:
Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін виконання зобов’язань сторін.
Періодично проводити зустрічі керівника та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан виконання Угоди, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) проаналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Профком зобов’язується:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за Угодою (ст.45 КЗпП України).

Угода підписана ________________ 20___ року

Директор школи М.М. Гордійчук

Голова ПК Т.М. Гордійчук
Переглядів: 2481 | Додав: Танця | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Carlee  
For the love of God, keep wrtiing these articles.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Форма входу
Календар
«  Листопад 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Категорії розділу
Олімпіади, МАН [28]
Мистецтво [13]
ДПА [5]
ЗНО [22]
Свята [36]
Конкурси [38]
Анонси [5]
Акції [26]
Вчителям [9]
Батькам [11]
Гуртки [11]
Офіційно [110]
Стежинами майстерності [13]
Назустріч першокласнику [1]
Охорона праці та БЖД [47]
Екскурсії [5]
Психологічна служба [18]
Бібліотека [23]
200-річчя від дня народження Кобзаря [10]
Архів записів
Copyright Судилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz